حضور شركت مهندسي طراحان نوين مدار در نمايشگاه بين المللي خودرو اروميه

classbanner

به دلیل نوسانات قیمت ارز و افزایش هزینه واردات قطعات اولیه تولید کلیه محصولات شامل 10 تا 15 درصد افزایش قیمت می شوند.