شکایات و پیشنهاد ها

با توجه به اینکه فروشگاه طراحان نوین مدار مشتری مداری را برای خود الزامی می داند و ثبت شکایات به صورت غیر حضوری و سیستمی می باشد، خواهشمندیم در صورت داشتن شکایت و یا پیشنهادی، در این قسمت شکایت و یا پیشنهاد خود را ثبت نمایید تا در اسرع وقت رسیدگی شود(در صورت تمایل شکایت خود را از طریق آدرس ایمیل طراحان نوین مدار info@tnmelectronics.com نیز می توانید ثبت کنید) :

نام و نام خانوداگی

پست الکترونیک

عنوان

متن پیام