محتوا و و زمان دوره های آموزشی

مالتی پلکس

تعمیرات تخصصی ایسیو

تور TNM

نقشه خوانی

نود های مالتی پلکس، نحوه نصب کروز کنترل، BSM-BM34-COM2000-BSI و...

شناسایی ایموبلایزرها و تعریف کلید خودروهای داخلی با دستگاه دیاگ TNM

classbanner

به دلیل تغییر قیمت دلار و افزایش هزینه واردات کلیه مبدل ها شامل 15درصد افزایش قیمت می شوند .لازم به ذکر است این افزایش شامل پروگرامرها نمی باشد.