محتوا و و زمان دوره های آموزشی

مالتی پلکس

تعمیرات تخصصی ایسیو

تور TNM

نقشه خوانی

نود های مالتی پلکس، نحوه نصب کروز کنترل، BSM-BM34-COM2000-BSI و...

شناسایی ایموبلایزرها و تعریف کلید خودروهای داخلی با دستگاه دیاگ TNM

classbanner

.کاربران گرامی جهت استفاده از شبکه اجتماعی شرکت طراحان نوین مدار از نرم افزار آی گپ استفاده کنید

 راهنمایی و پشتیبانی

https://iGap.net/join/Qj6I2sTMiZFSmyXuMyFATuhlt

گزارش ایرادات نرم افزاری

https://iGap.net/join/oaEB2Tt3ZyA9f4U6UMulfvP01