محتوا و و زمان دوره های آموزشی

مالتی پلکس

تعمیرات تخصصی ایسیو

تور TNM

نقشه خوانی

نود های مالتی پلکس، نحوه نصب کروز کنترل، BSM-BM34-COM2000-BSI و...

شناسایی ایموبلایزرها و تعریف کلید خودروهای داخلی با دستگاه دیاگ TNM

classbanner

به دلیل نوسانات قیمت ارز و افزایش هزینه واردات قطعات اولیه تولید کلیه محصولات شامل 10 تا 15 درصد افزایش قیمت می شوند.